195 1:05   9 PR 0,2 ▲
320
Impulses
387 0:13   15 PR 0,4 ▲
WAV 127
Impulses
459 1:37   25 PR 0,6 ▲
320
Impulses
320 0:11   16 PR 0,4 ▲
Impulses
459 0:30   23 PR 0,6 ▲
320
Impulses
440 0:40   10 PR 0,3 ▲
320 98
Impulses
3
501 0:17   33 PR 0,8 ▲
320 320
Impulses
470 0:24   17 PR 0,4 ▲
320
Impulses
409 0:16   10 PR 0,3 ▲
320
Impulses
1 133 0:52   66 PR 6,3 ▲
320
Recording stuff, fileld recordings, Impulses
868 0:25   51 PR 4 ▲
320
Recording stuff, fileld recordings, Impulses
826 0:34   42 PR 3,1 ▲
320
Construction kit, Impulses
778 0:34   50 PR 4 ▲
320
Impulses, Recording stuff, fileld recordings
906 0:53 1 90 PR 4,4 ▲
320
Sampled stuff, Impulses
834 0:32   36 PR 3,8 ▲
320
Fx, Impulses
960 0:43   64 PR 6,1 ▲
320
Multitrack master, Impulses
919 0:42   103 PR 8,7 ▲
320
Multitrack master, Impulses
692 0:43   32 PR 1,5 ▲
320
Impulses, Multitrack master
317 2:33   12 PR 0,6 ▲
WAV
Impulses
630 1:00   58 PR 1,7 ▲
320
Impulses
TRENDY