7 2:04   1 PR 0 ▲
WAV 105
Male vocals
18 3:00   2 PR 0,1 ▲
WAV
Female vocals, Male vocals
12 3:02   0 PR 0 ▲
Female vocals, Female vocals
44 2:28   6 PR 0,2 ▲
WAV 132 Gm
Song
26 3:21   8 PR 2,5 ▲
WAV
Female vocals
117 3:29 18 PR 2,9 ▲
120 F#
Female vocals, Female vocals
46 0:16   3 PR 1,2 ▲
320
Multitrack master, Fx
64 2:34 2 9 PR 4,2 ▲
WAV
Female vocals
32 2:53   3 PR 1,1 ▲
320
Song
29 0:37   4 PR 0,1 ▲
WAV 172
Bass, Drums
15 5:08   2 PR 0,1 ▲
WAV 129
Recording stuff, fileld recordings, Multitrack master
47 4:31   4 PR 0,1 ▲
WAV
Voice Fx, Song
53 2:53   8 PR 0,2 ▲
WAV
Male vocals, Male vocals
46 0:54   2 PR 0,1 ▲
Female vocals
26 1:00   1 PR 0 ▲
Loop
68 3:52   23 PR 4,5 ▲
WAV 110 Em
Male vocals, Song
55 0:57 3 6 PR 3,2 ▲
320 87
Male vocals, Voice Fx
36 1:11   1 PR 0 ▲
Recording stuff, fileld recordings
55 4:07   7 PR 0,2 ▲
320 105
Female vocals
41 2:28   14 PR 3,9 ▲
WAV 123 Am
Voice Fx, Voice Fx
TRENDY