Contacts
Григорий Ехлаков
Favorite styles: Acid House, Breaks, Club House, Dutch House, East Coast Rap, Electro House, Electro Progressive, Freestyle, Freestyle House, Hi-NRG, Hip House, Progressive House, Pumping House, Rave, Reggae, Speed Garage, Tech House, Old School Rap
Location: Russia, Izhevsk
Frequent visitor: Перец (Izhevsk), Кристалл (Izhevsk), Light Zone (Izhevsk), Пятница (Izhevsk), Lithos (Izhevsk), Десятка (Izhevsk), Пепелац (Izhevsk), U-dance (Izhevsk)
Was just once: Резиденция (Izhevsk), Гавана (Izhevsk), Кофе Семь (Izhevsk), Спички (Glazov), Opera house (Sarapul), Квартира (Izhevsk), Бар весёлых историй (Izhevsk), Зажигалка (Izhevsk), Domino (Izhevsk), Garage (Perm), Globass (Perm), EL Bosco (Izhevsk), Virgin (Izhevsk)
PR
1,2
RESSPECT
Студент тусовщик!!!
Feedback
Please, sign up (it's quick!) or sign in, to post feedbacks and do more fun stuff.