ૐ 
Music / I LOVE PSY
AN@RHIST-Noise  PR 51,7 ▲   
Like
Download: MP3, 128 Kbit
Listens: 326
Downloads: 1 855
Bookmarks: 2
Styles: Psy Trance, Dark Psy Trance
Duration: 39:46
Size: 36.4Mb
Source: only CD
Recording: 27 February 2009
Publication: 27 February 2009 1:01
Tracklist
Please, register (it is quick!) or login, to see the tracklist.
More

В данном микасе собрал лучшие на мой взгляд треки за последний месяц. Особенно микас будет интересен, тем кто ценит белые шумы....

ЗЫ за качеством, пишите в личку)

Comments

Класно....-УМНИЧКА!!! ЕЩЁ! WOW
dm6
Веселенько! WOW
Please, sign up (it's quick!) or sign in, to post comments and do more fun stuff.
Listen more
534 57:44 2 1 972 PR 51,4 ▲
320
Psy Trance, Goa Trance
1 383 58:01 19 314 PR 50,5 ▲
320
Psy Trance, Progressive Trance
1 585 58:15 90 348 PR 77,4 ▲
320
Psy Trance, Progressive Trance