мир,дружба,жвачка,кукуруза!!! 
Tracks
74 5:45 1 25 PR 4 ▲
320
Dancecore
307 5:28 3 92 PR 9,6 ▲
320
Dancecore, Eurodance
430 4:38 7 82 PR 13,2 ▲
320
Euro Trance, Eurodance
189 7:04   15 PR 3,8 ▲
320
Trance, Melodic Trance
472 4:06 5 71 PR 12,2 ▲
320
Eurodance
457 6:26 6 71 PR 10 ▲
Eurodance
547 5:43 6 139 PR 11,5 ▲
320
Eurodance
541 4:55 1 73 PR 6 ▲
320
Melodic Trance, Eurodance
728 4:56 5 140 PR 9,8 ▲
320
Eurodance, Dancecore
504 7:07 6 89 PR 7,1 ▲
320
Eurodance, Euro Trance
462 4:42 4 51 PR 4,7 ▲
Eurodance
410 6:24 3 69 PR 4 ▲
Eurodance
439 5:33 3 61 PR 5,4 ▲
Eurodance
432 5:27 4 103 PR 8,2 ▲
320
Eurodance
391 5:55 1 69 PR 4,9 ▲
Eurodance
415 4:39 2 99 PR 4,5 ▲
320
Eurodance
378 5:06 2 64 PR 4,5 ▲
320
Eurodance
364 6:30 1 107 PR 5,7 ▲
Eurodance
362 6:24 1 80 PR 4,9 ▲
Eurodance
323 5:59 3 104 PR 4,5 ▲
Eurodance
396 5:24 6 136 PR 6,4 ▲
Eurodance
382 5:18 1 85 PR 5 ▲
320
Eurodance
328 7:38 4 49 PR 4,8 ▲
Eurodance
342 5:58 3 116 PR 5,3 ▲
Eurodance