Favorites

480 4:50 9 132 PR 9,4 ▲
320
Freestyle, Electro
1 965 4:01 19 598 PR 23,3 ▲
320
Electro, Freestyle
1 464 4:25 8 231 PR 13,9 ▲
320
Freestyle
1 179 3:46 1 195 PR 8,6 ▲
320
Freestyle
485 4:00 2 123 PR 7,2 ▲
320
Freestyle, Electro
1 289 4:25 2 396 PR 16,5 ▲
320
Freestyle, Breaks