Sign up
Contacts
Carlosa Slim
Main style: Club House
Favorite styles: Atmospheric Breaks, Dark Progressive, Disco House, Funk, Funky House, Minimal psytrance, Progressive House, Techno, Tech House
DJ
Please, register (it is quick!) or login to see contact information.
PR
0,8
Hi:)
Carlosa Slim

معاذ الله "Duygularınıza dikkat edin davranışlarınıza dönüşür... Davranışlarınıza dikkat edin alışkanlıklarınıza dönüşür... Alışkanlıklarınıza dikkat edin değerlerinize dönüşür... Değerlerinize dikkat edin karakterinize dönüşür... Karakterinize dikkat edin kaderinize dönüşür... " (Mahatma GHANDI) Vatanını seven, insanını sever. Vatanını seven kimliğini,bayrağını, sancağını, ordusunu, askerini, devletini canından aziz bilip sever ve sevginin bedelini şairin dediği gibi ‘’bir yıkık türbesine Mevla titrer’’ sözü ile gözü gibi korur. Hani Çanakkale’de gözlerini kaybeden yiğit Mehmetçiğe paşa sorar: ‘’Evladım gözlerini kaybettin”. Asker şu cevabı verir: ‘’Üzülmeyin kumandanım; gözlerimi, göreceklerimi gördükten sonra kaybettim.’’ Anadır, yardır, çiçekli diyardır vatan Şehittir, her karış toprağında yatan Bir başkadır, milletin özünde sevgisi Beşiktir, saraydır, cennettir vatan Hudutlarda, Ay Yıldız, uğrunda ölünen Saran kollarını, yardır, namustur vatan. Sevgi ile iman birbirini tamamlayan unsur olarak değer bulmuştur. Sevginin şiddeti ve derecesi bir yerde imanın şiddeti ile doğru orantıdır. Düşüncelerdeki vatan olgusu, kalplerdeki iman duygusuyla denk hale getirildiği zaman; “vatan uğrunda ölünecek” zamandır.... Dur sana şöyle bir bakayım Aşkımı sakla bir ben bulayım... ══════════════════════ HAYAT BENİM HAYATIM Dışardan nasıl göründüğümün bir önemi yok İçeriden görebilenler yetiyor bana Beni dışardan yargılayanlara sözüm yok zaten dışarda kalmaları yetiyor onlara .. k O V A L A D I K L A R I N I Z D A N K A Ç I Y O R UM Farklı olduğumu söyliycek kadar sıradan değilim Kendini kaybetmişlerlede vakit kaybetmem ❤ °º✿⊱╮ Eûzu billēhi mineş-şeytânirracîm Bismillēhirrahmēnirrahîm.Euzü bi kelimatillahit tammeti min şerri ma haleka ve zerae ve berae min şerri ma yenzilü mines semai ve min şerri ma ya'rucü fiha ve min şerri fitnetil leyli ven nehari ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bi hayrin ya rahman.amin Eûzu billēhi mineş-şeytânirracîm BismillēhirrahmēnirrahîmAllahummerzukna hıfzal mürseliyn ve ilhamel enbiyai ve fehmel evliyai bikeramike ya ekremel ekramiyn vebirahmetike ya erhamerrahimiyn. ''amin'' Eûzu billēhi mineş-şeytânirracîm BismillēhirrahmēnirrahîmAllâhü lē ilēhe illē hüvel hayyul kayyûm. Lē te'huzühû sinetüv-ve lē nevm. Lehû mē fis-semēvēti vemē fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illē biiznih. yağlemü mē beyne eydîhim vemē [k]halfehüm velē yühîtûne bişey'im-min ilmihî illē bimē şē'. Vesia kürsiyyu hüssemēvēti vel ard. Velē yeûdühû hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.amin

Feedback
Please, register (it is quick and easy!) or sign in, to leave feedbacks and do much more fun stuff.