Více hudby, méně slov 
Blog

Russia Progressive Night 006

1 ▲
12 March 2019 17:31
3 comments

Отличная погода

Вот в таких условиях создается большинство моих миксов-:)

2 ▲
1 December 2018 5:00
83 comments

Olšanské hřbitovy

Olšanské hřbitovy jsou největší pražské pohřebiště. Mají rozlohu 50,17 ha a odhaduje se, že za dobu jejich existence na nich bylo pohřbeno přibližně 2 000 000 mrtvých. Nejstarší, dnes již zrušená, část hřbitovů se nacházela u kostela svatého Rocha. Olšanské hřbitovy jsou rozděleny ulicí Jana Želivského na dvě části, celkem jsou tvořeny dvanácti hřbitovy. Součástí hřbitovů jsou i pohřebiště padlých českých legionářů a rudoarmějců z 1. světové války, obětí bitvy u Drážďan z roku 1813, obětí Pražského povstání, vojáků ze zemí Commonwealthu, z Rudé armády či Ruské osvobozenecké armády z 2. světové války. Celkem se na hřbitovech nachází zhruba 25 000 hrobek, 200 kaplových hrobek, 65 000 hrobů, 20 000 urnových hrobů, 6 kolumbárních zdí a dvě louky rozptylu. Na hřbitovech je pohřbena řada významných osobností.

Teхt podle Wikipedie. 

Если сделать вольный перевод, то звучит это примерно так:

Ольшанское кладбище (ОК) является самым большим кладбищем в Праге. Оно занимает площадь на 50,17 га и считается,что за время его существования на нем было захоронено около 2 млн. человек. Самая старая его часть в настоящее время разрушена. Она находилась возле костела Св.Роха. ОК разделено улицей имени Яна Желивского на две части. На них располагаются захоронения погибших чешских легионеров и красноармейцев различных времен: 1-й мировой войны, битвы у Дрездена в 1813 году, пражского восстания, солдат Содружества, красноармейцев Красной армии 2-й мировой войны. В целом на кладбище находится примерно 25000 усыпальниц, 200 склепов, 65000 могил, 20000 могил с прахом, 6 колумбариев и 2 специальных луга для распыления праха. На кладбище захоронены множество знаменитых деятелей.  

2 ▲
27 January 2015 20:17
19 comments