Дитер Болен рулит!!! 
Remixes
1 513 4:40   688 PR 22,6 ▲
Eurodance, Techno
1 098 5:39   304 PR 8,8 ▲
Eurodance
913 3:21   171 PR 4,3 ▲
Eurodance
1 201 4:42 1 204 PR 7,1 ▲
Eurodance
8 903 5:51 2 10 666 PR 454 ▲
Eurodance
1 800 4:31   1 913 PR 81,8 ▲
Eurodance
749 3:40   527 PR 14,5 ▲
Eurodance, Techno
1 460 2:51   203 PR 6,3 ▲
320
Eurodance
522 4:51   125 PR 3,3 ▲
House, Eurodance
993 4:01   177 PR 4,6 ▲
Eurodance
932 4:01   212 PR 5,3 ▲
Eurodance, Techno