Roman Messer - Suanda History [Suanda Music]

Презентация моего диска "Suanda History" на Радио Рекорд в Радиошоу Диджея Фила...