Table Fingerprints / Voices (2018)

214 bpm stuk po stolu
214 bpm golosa