Oleg Suhov @ Paratov Club (Arkhangelsk 2018.03.31)