Oleg Suhov @ Paratov Club (Arkhangelsk 2017.01.13)