ૐDmitriyPolo Techno OmuTૐpdj.cc/fomZX
Music
Dmitriy Polo-Love to play  PR 7 ▲      
Like
Listens: 116
Downloads: 16
Styles: Techno, Minimal Techno
Format: MP3, 320 Kbit
Duration: 4:21
BPM: 320
Podsafe track
Size: 9.9Mb
Recording: 9 March 2012
Publication: 10 March 2012 19:29

More

Что скажите??))

Comments

 •  
  MC Alexis  7 October 2012 21:36 #
  Ничего так!;)
 • +1
  BORiZ KIND  17 April 2012 11:59 #
  КАЧЕСТВЕННЫЙ ТРЭК, + зАХОДИ В ГОСТИ, ОЦЕИ МОИ РАБОТЫ .
 • +1
  DJ Tramadol  8 April 2012 9:02 #
  +сик хорошо)))
 • +1
  Dj Stim_Xost  10 March 2012 21:14 #
  отлично зделал))+++++
 • +1
  Sanorum  10 March 2012 20:16 #
  Моя поддержка!+
 • +1
  Мiръ (Рождённый в Чертоге Бусла)  10 March 2012 19:42 #
  Знаеш с первых секунд интригует. Дальше тема развивается всё глубже - и это мне очень нравится.
  ШИКАРНАЯ РАБОТА!!! +
Please, register (it is quick and easy!) or sign in, to leave comments and do much more fun stuff.
Listen more